Testad att fungera med
Internet Explorer 5.2
och Safari 5.0.2.

Uppdaterad 2018-03-13
webmaster

Konsultföretaget som Utreder, Projekterar,
Kontrollerar och Besiktigar

El-, Tele-, Säkerhets- och Hissanläggningar
Byggnadsautomation

(Styr-, regler- och övervakningsanläggningar )

samt utför revisionsbesiktningar (EN)
och Explosionsdokumentation (ATEX)

Vår affärsidé:

Elkon skall med stor professionalism utreda, projektera,
kontrollera och besiktiga el- tele och styranläggningar,
åt kvalitets- och miljömedvetna beställare.

hitta till oss
adress o. tfn. mm

direkt telefon
e-post m.m.