Konsultföretaget som

Utreder, Projekterar, Kontrollerar

Besiktigar El-, Tele-, Säkerhets- och Hissanläggningar

Byggnadsautomation (Styr-, regler- och övervakningsanläggningar )

Vi utför Även

Revisionsbesiktningar (EN)

Explosionsdokumentation (ATEX)

 

Nyheter

 

Elkon tar nu ett stort kliv in i framtiden!

 

Birgitta Lindblad, VD och Mats Melin, VD:

Kadesjös utökar sitt tjänsteutbud genom förvärv av Elkon i Västerås, ett historiskt steg i vår fortsatta utveckling av företaget.
Vi säkerställer genom förvärvet att våra kunder får ett bredare utbud av kompentenser och erfarenhet.
Elkon med sina nio medarbetare kompletterar oss med främst elprojektering och besiktningar.
Vi hälsar Elkons medarbetare varmt välkomna till oss!


Vi på Elkon har i många år haft ett nära samarbete med Kadesjös i Västerås.
Kadesjös är idag verksamma inom bygg och VVS men har saknat ett par delar inom installationsbranschen, nämligen el och säkerhet.
Nu kommer vi att råda bot på detta i och med att Elkon förvärvats av Kadesjös.

Syftet med förvärvet är att skapa en bred kunskapsplattform som spänner över många delar av byggbranschen.
Tillträdesdagen är den 1 februari 2021 och integrationen av bolagen kan påbörjas omgående.

Vår verksamhet inom den nya elavdelningen inom Kadesjös kommer att fortsätta lika som idag med elkonsulttjänster och besiktningstjänster inom elinstallation, elkraft, styr och övervakning,
teletekniska anläggningar, säkerhetsanläggningar, mekanisk säkerhet, byggnadsautomation, industri och infrateknik.
Vi kommer nu att få ett ännu närmare samarbete med bygg och VVS, vilket vi ser som en tillgång för våra kunder, och som vi är övertygade om kommer att gynna helheten i projekten för att nå
fram till ännu bättre och ännu mer kostnadseffektiva lösningar framöver.

Vi har inom Kadesjös ett uttalat mål att utöka verksamheten och bredda oss ytterligare.

Vi är glada att ha dig som vår kund, och ser fram emot att få förtroendet att fortsätta hjälpa er i er vardag!

Mer information finner du på www.kadesjos.se

 

Våra Tjänster

Vi erbjuder elkonsulttjänster samt besiktningstjänster inom elinstallation, elkraft, styr och övervakning, teletekniska anläggningar, säkerhetsanläggningar, mekansik säkerhet, industri, infrateknik mm.

Projekteringen sker i Autocad och Revit.

Tjänster i detalj och klartext:

- Utredningar och kostnadskalkyler i tidiga skeden.

- Projektering av systemhandlingar och ramhandlingar för totalentreprenader.

- Projektering av kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförande och generalentreprenader.

- Upprättande av relationshandlingar.

- Kontrolluppdrag pågående projekt.

- Kompletta teleregistreringar.

- Driftkort och Driftinstruktioner för Ventilationsanläggningar och VVS anläggningar.

- Rambeskrivningar.

- Projektledning.


Utredningar

Vi kan hjälpa Dig med:

 • Inventeringar
 • Åtgärdprogram
 • Investerings- och lönsamhetskalkyler
 • Upphandlingar avseende El-, Tele- , säkerhets- och Hissanläggningar samt Byggnadsautomation.
 • Mekanisk Säkerhet

Projektering

För Din räkning erbjuder vi oss att utföra:

 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandlingar
 • Relationshandlingar
 • Drift- och skötselinstruktioner
 • Säkerhetsanläggningar
 • Mekanisk Säkerhet

Kontroll och Besiktningar

Vi åtar oss att utföra:
 • Kontroll
 • Förbesiktningar
 • Slutbesiktningar
 • Garantibesiktningar
 • Revisionsbesiktningar enligt Elektriska Nämndens anvisningar

av el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar , byggnadsautomation och mekanisk säkerhet

Våra Referenser


El-, Tele- och Hissanläggningar

 
BESTÄLLARE OBJEKT OMFATTNING
ABB Fastighet AB Kv. Mimer Västerås

Ombyggnad av verkstadslokaler till
kontor för flera ABB-bolag, c:a 50.000m2

  Kv. Finnslätten, Västerås

Ombyggnad av verkstadslokaler till
kontor för flera ABB-bolag, >100.000m2

  Kv. Tegner, Västerås

Ombyggnad av verkstadslokaler till
kontor för flera ABB-bolag, >15.000m2

Landstinget Västmanland Centrallasatettet, Västerås

Ombyggnad av operation
Ombyggnad av våravd. plan 12
Ombyggnad av godstermonalen

  Kv. Lövhagen, Västerås Ombyggnad för barn- och undomspsyk.
Landstingsdata Stadshuset, Västerås Ombyggnad
Länsförsäkringar Bergslagen Kv. Märta Västerås Ombyhhnad till Kontor
Telaris Kv. Jarl, Västerås Systemhandling, ombyggnad av kontor - telestation
  Vedbo, Västerås Ombyggnad av telestation
Televerket Radio Haninge Nybyggnad av kontorshus
Anderssons Fastigheter Kv. Loke (Gallerian)
Kv. Loke, Västerås
Kv. Loke 25
Kv. Lea, Västerås
Nybyggnad av affärscentra och kontorshus
Ombyggnad för Telia Nära AB
Ombyggnad för Cap Gemini
Ombyggnad av kontors- och affärshus
Mälartornet Hollyhammar, Hallstahammar Ombyggnad till filmstad
FFV Kv. Flottiljen, Arboga Nybyggnad av kontor
Moelven Valåsen AB Sågverk Ombyggnad
Eskilstuna Badmingtonklubb Kv. Nithammaren, Eskilstuna Nybyggnad av badmingtonhall
SJ Städ- och växlingsbyggnad Nybyggnad
Rutab Länsmuseets magasin, Hallstahammar Ombyggnad
Mälardalens Högskola Högskolan, Västerås Ombyggnad av reception
  Vargens Vret, Västerås Ombyggnad till skollokaler
Postfastigheter Kv. Kol, Posten, Västerås Ombyggnad
NK-Fastigheter Varuhuset Punkt, Västerås
Varuhuset Punkt, Västerås
Ombyggnad för gym
Ombyggnad av be.anl. plan 4-7
NCC AB Snättringedalen, Huddinge Nybyggnad av bostäder
HSB Kv. Kronhaga, Västerås Ombyggnad av lägenheter
Skanska AB Kopparlunden Ombyggn. av industrilokaler till kontor mm
JM Bygg AB Öster Mälarstrand,
Kv. Bakformen, Västerås
Kv. Hagaberg, Västerås
Kv. Hanen, Västerås
Kv. Henrik, Västerås
Kv. Kugghjulet, Västerås
Kv. Stenvreten, Enköping
Skogsbyn, Uppsala
Parkstaden, Uppsala

Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av affärscentra
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder
Västerås Stad, Fastighetskontoret Irstaskolan
Skiljeboskolan
Orrestaskolan
Hökåsenskolan
Dingtuna Kyrkskola
Emausskolan
Skultunagården
Hässlö flygstation
Wenströmska skolan
Wenströmska skolan
Vetterstorps förskola
Barkaröskolan
Gideonsbergsskolan
Rocklundahallen

Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av kök
Ombyggnad av hela skolan
Om- och tillbyggnad av hus C
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av kontor
Om- och tillbyggn. av kontor och entrehall
Uppdatering av brandlarmanläggning
Ombyggnad av hus A2, B2 och B3
Ombyggnad
Ombyggnad
Ombyggnad
Ombyggnad etapp 2

Styr- och Övervakningsanläggningar
Byggnadsautomation

 
BESTÄLLARE OBJEKT OMFATTNING
Hufvudstaden AB, Stockholm Projekteringsanvisningar
Huvudatorsysten
10-talet större fastigheter med kontor och butiker

Inkl.generell beskrivning med bilagor
Utbyte av befintligt huvudatorsystem
Utbyte av bef. styrutrustning till datoriserad.

Huvudstaden AB, Göteborg Kv. Härberget

 

Landstingsfastigheter
Västmanland
Kontraktshandlingar
Flertalet objekt vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Hela landstinget

Ombyggnader med byte till datoriserad

Västmanlands Läns Landsting Herrgärdets vårdcentral, Västerås
Sala lasarett

Bergslagssjukhuset, Fagersta

Utbyte av bef. styrutrustning till datoriserad.
Utbyte av bef. styrutrustning till datoriserad.
Utbyte av bef. styrutrustning till datoriserad.

Skanska AB, Danderyd Huvudkontor Utbyte av bef. styrutrustning i hela fastigheten
Byggnads AB Mimer
Västerås
Projekteringsanvisningar
Huvuddatorsystem


C:a 120 värmecentreler
Inkl. projektering av standardsystem
Utbyte av bef. huvuddatorsystem, projektering och medverkan vid upphandling.
Projektering och medverkan vid upphandling
Nyköpingshem Brandkärrsområdet Värmcentraler inkl. huvuddatorsystem
Västerås Stad
Fastighetskontoret
Projekteringsanvisningar
Huvuddatorsystem

Barkarö skola
Dingtuna Kyrkskola
Emausskolan
Fridhemsskolan
Hökåsenskolan
Irstaskolan
Norra Vallbyskolan
Persboskolan
Skultunagården
Storängsskolan
Skiljeboskolan
Tillbergabadet
Tillbergaskolan
Vallbyskolan
Växhuset
Gideonsbergsskolan
Carlforska gymnasiet
Hamreskolanskolan
Viksängsskolan
Roclundahallen

Inkl.generell beskrivning med bilagor
Nytt huvuddatorsystem, projektering och medverkan vid upphandling
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av kontor
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad av värmecentral
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad etapp 1
Nybyggnad
Ombyggnad av hela skolan
Ombyggnad etapp 2

Vasallen, Örebro Projekteringsanvisningar Inkl.generell beskrivning med bilagor
Specialfastigheter, Stockholm Projekteringsanvisningar Inkl.generell beskrivning med bilagor
Specialfastigheter, Örebro KVA, Tillberga
KVA, Kumla
Ombyggnad gymnastikhall
Ombyggnad av värmecentral och kontrolltavla, hus B

Vi På Elkon

 


Mats Melin

VD

- handläggare/konstruktör vid projektering av el-, tele- och hissanläggningar

- kontroll och besiktningar av el-, tele- och hissanläggningar

Mats Melin 

Telefon: 021- 40 37 02

Ingvar Hedvall

- handläggare/konstruktör vid projektering av tele- och säkerhetsanläggningar

- kontroll och besiktningar av tele- och säkerhetsanläggningar

Ingvar Hedvall 

Telefon: 021- 40 37 11

Tore Lindgren

- handläggare/konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

- konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

 

Tore Lindgren 

Telefon: 021- 40 37 09

Anders Bäckström

- handläggare/konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

- konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

 

Anders Bäckström 

Telefon: 021- 40 37 06

Jonas Vestman

- konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

 

Jonas Vestman 

Telefon: 021- 40 37 12

Peter Johansson

- handläggare/konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

- kontroll och besiktningar av el-, tele- anläggningar

 

 

Peter Johansson

Telefon: 021- 40 37 03

Fredrik Boman

- handläggare/konstruktör vid projektering av tele- och säkerhetsanläggningar

- kontroll och besiktningar av tele- och säkerhetsanläggningar

Fredrik Boman

Telefon: 021- 40 37 10

Mats Lindberg

- revisionsbesiktningar, klassningsplaner

 

 

 

Mats Lindberg

Telefon: 021- 40 37 07

Peter Ekström

- konstruktör vid projektering av el-, teleanläggningar

- kontroll och besiktningar av el-, tele- och hissanläggningar

Peter Ekström 

Telefon: 021- 40 37 13

 

 

 

 

 
 

Hitta till oss

Elkon Elkonstriktioner i Västerås

Köpmangatan 3

722 15 Västerås

Telefon: 021- 40 37 00

Mail


Your message has been sent. Thank you!